روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این رویداد به پایان رسید

درباره ICAMP

یکی از مشکلات موجود برای رسوخ نوآوری در صنایع و محصولات مورد استفاده در داخل کشور، ارتباط ناکارآمد صنعت و دانشگاه و عدم اطلاع این دو گروه از نیازها و خواسته ­های دیگری است. از سوی دیگر، یکی از راهکارهای موجود، شناسایی، توانمندسازی و ارتقای فناوران مستعد، پرتلاش و با دانش توسط نهادها و سازمان­های واسط و فعال در حوزه توسعه فناوری یا انتقال دانش فنی است؛ تا قبل از مواجهه فناوران با صنعت­گران، این فناوران با زبان، خواسته­ ها و الزامات صنعت­گران آشنا شده و مستندات مکفی و قابل دفاع را تهیه و در صورت نیاز، ارائه نمایند.

با توجه به ضرورت و اهمیت ایجاد زبان مشترک بین صنایع و فناوران، برنامهها و نهادهای مختلفی از جمله سازمانهای انتقال فناوری دانشگاهی، شبکه تبادل فناوری نانو و برنامه چالشهای فناوری و نوآوری ایران، در کشور در حال فعالیت هستند. یکی از اهداف اصلی تاسیس مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) نیز رفع چالشها و کوتاه کردن مسیر انتقال فناوریهای ارزشمند دانشگاهی به صنایع، بوده است.

بر این اساس در رویداد ICAMP نیز با هدفی مشابه (ایجاد زبان مشترک بین فناوران دارای محصولات فناورانه و صنعتگران) ولی با مدل عملکردی متفاوت، فرصتی برای علاقهمندان فراهم شده تا با اتکا به استعداد و دانش فنی در یکی از حوزههای فناوری نانو، و همچنین اکتساب مهارتهایی از جمله مهارتهای نرم (مثلا رهبری، کار تیمی، مذاکره و …) و مهارتهای تخصصی (مانند انتخاب محصول مبتنی بر نیاز، طراحی ویژگیهای محصول براساس نیاز مشتری، الزامات مورد توجه از جنبه قابلیت تجاریسازی در طراحی محصول و ….) در تولید و ارائه نمونه اولیهای از محصول با قابلیت فروش دانش فنی یا تجاریسازی، موفق عمل نمایند.

تیم اجرایی رویداد ICAMP، با برنامههای آموزشی تئوری و عملی، مشاوره، حمایتهای مالی و …، در کنار مخاطبان هستند تا ضمن توانمندسازی مخاطبان در مهارتهای نرم و تخصصی، نمونه اولیهای از محصول با پتانسیل بالای تجاریسازی یا با قابلیت فروش دانش فنی تولید گردد.

نکته مهم در ICAMP آن است که در این رویداد، ما از ابتدا در کنار شرکتکنندگان هستیم و تا خلق دانش فنی و تولید نمونه اولیهای از محصول، با شما هم مسیریم؛ تا بتوانیم تجربهای عالی در مسیر حرفهای شدن مخاطبان و حصول به نتیجه مطلوب را فراهم کنیم. مهمترین شرط برای حضور در این رویداد، آمادگی برای یادگیری و تلاش است. در انتهای ICAMP، قرار است خلق دانش فنی صورت پذیرد و نمونه اولیه از محصولات با قابلیت تجاریسازی تولید شود؛ لذا، دانش و سوابق فعالیت دانشگاهی مخاطبان در یکی از حوزه های فراخوان اولین رویداد ICAMP نیز از عوامل تاثیرگذار بر پذیرش افراد است.

در سه ماه اول از رویداد، در حین آموزش های تئوری و تخصصی، افراد با توجه به سوابق علمی-پژوهشی خویش بر روی یکی از موضوعات مطرح شده در فراخوان، فعالیت مینمایند و در انتهای دوره، پروپوزال خود را با کمک منتورها و مشاوران ارائه میدهند.

بعد از مرحله اول (تقریبا سه ماه)، تعدادی از شرکتکنندگان که مرحله اول را با موفقیت گذرانده باشند، با توجه به رصد و ارزیابی طی دوره بر اساس نحوه عملکرد و پروپوزال ارائه شده، انتخاب میگردند و در مرحله دوم رویداد ICAMP، در مدت زمان 9 تا 12 ماه، ضمن دریافت حمایتهای مالی، تجهیزات و زیرساخت ها، مشاورهو منتورینگ، برای تهیه نمونه اولیه از محصول مورد نظر، تلاش میکنند.

این نکته قابل ذکر است که با توجه به علاقه مندی، تلاش، آموزشپذیری و توانمندی افراد و محصول انتخابی توسط شرکت -کنندگان، خروجی این برنامه ممکن است به توسعه محصول و یا توسعه دانش فنی منجر شود و یا صرفا یک تجربه عملی در جایگاه یک نیروی تحقیق و توسعه باشد.

موضوعات دارای اولویت

نانو الیاف کربوکسی متیل سلولز (CMC) تولید شده به روش الکتروریسی به منظور استفاده در صنایع غذایی

سفیدکننده نانوساختار قابل استفاده در پیش فرایند رنگ آمیزی مو

پایه سرامیکی مبدل‌های کاتالیستی انواع خودرو با استفاده از فناوری نانو

افزودنی های نانوساختار به منظور ایجاد خاصیت کندسوزی در محصولات پلیمری

 

فیلتر مایعات دستگاه‌های
تصفیه آب خانگی مبتنی
بر نانوالیاف

سامانه پلاسمایی کاهش دهنده میزان آلاینده های میکروبی در سردخانه‌های صنعتی

تولید دستگاه پردازشگر پلاسما مناسب برای آماده سازی و افزایش کارایی بذرهای مورد استفاده در کشاورزی

محلول ضد بخار شیشه

 

برگزار کنندگان و حامیان